4 นักแทงมือพระกาฬสาวไทยแข่งคิวเดือดที่ S1 วันที่ 17-18 กันยายน