ผู้จัดการ “โตโน่ ภาคิน” ยืนยัน กิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง ไม่ใช่เงินจากภาครัฐ